W związku z realizacją projektu pn. "Nowe technologie oprawy kluczem do sukcesu spółki Ramix na rynku europejskim" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-092/12-00  upublicznia się informację o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych"

 

 Zapytanie Ofertowe 1 - PDF

 Zapytanie Ofertowe 2 -PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
opracowanie future-king.pl Powered by Quick.Cms